Vår hensikt

Denne nettsiden kan ikke erstatte undersøkelse hos lege. Hensikten er å gi generell informasjon om hudkreft med eksempler på typiske tilfeller som illustreres med bilder. Men vi anbefaler på det sterkeste å alltid kontakte lege dersom man er usikker på en hudforandring.

Risikofaktorer for hudkreft

Fregner og et høyt antall føflekker (> 50) kan være et tegn på økt hudkreftfare. Beskyttelse mot sollys er et viktig forebyggende tiltak. Føflekker og lignende hudforandringer som endrer seg eller vokser bør kontrolleres av lege.

Fødselsmerke

Atypisk nevus (dysplastisk nevus)

- føflekk med ujevn form og farge
- kan ligne på melanom i tidlig fase
- bør kontrolleres av lege og evt. fjernes

df d

De tre viktigste hudkrefttypene er:

- Melanom
- Basaliom eller Basalcellekarsinom (BCC)
- Plateepitelkarsinom eller Spinaliom

Melanom

Malignt melanom (føflekkreft) oppstår fra pigmentceller i huden. Det kan forekomme på hvilket som helst hudområde. Hvert år får ca 1000 personer diagnosen malignt melanom i Norge. Melanomer fremstår ofte som små, ujevne pigmentforandringer og likner på vanlige føflekker. De gir vanligvis ingen symptomer, men kan en sjelden gang klø. Senere blir de tykkere. Blødning kan oppstå sent i forløpet. Man må være oppmerksom på at melanomer i starten ikke nødvendigvis ser ut som typiske melanomer. Ikke alle melanomer er mørkebrun eller sort.

Melanomer deles inn i undergrupper. Den overfladisk spredende typen (SSM) er hyppigst av alle (ca. 75%). Siden den vokser overfladisk i begynnelsen oppdages den ofte i tide.

Lentigo maligna melanom (LMM) er den nest hyppigste melanomtypen. Det finnes i de hudområdene som er mest utsatt for sollys som ansikt og overekstremiteter. Også denne typen vokser overfladisk først. Senere vokser den i dypet og blir mer aggressiv.

Melanom av knutetypen (NMM) utgjør 5% av alle melanomer. Den vokser i dybden fra begynnelsen og er derfor mer aggressiv enn de andre typene.

Melanom på hender og føtter betegnes akrolentiginøst melanom (ALM). Det kan oppstå under neglen eller mellom fingre/tær. Den kan da forveksles med soppinfeksjoner eller vorter og diagnosen forsinkes. Denne melanomtypen er sjelden hos personer med lys hudtype, men utgjør den vanligste typen hos mørkhudede mennesker.

Det er ikke alltid like lett å kjenne igjen et melanom. Om man ser en ny pigmentflekk eller en føflekk som har endret seg, bør alltid lege oppsøkes. Usikre forandringer blir som regel fjernet.

Eksempel

Basaliom (Basalcellekarsinom)

Basalcellekarsinom er den hyppigste krefttypen av alle. Den er fem ganger så hyppig som melanom. Personer med lys hudtype er spesielt utsatt.

Basalcellene øverst i huden er utgangspunkt for denne krefttypen. De kan også oppstå dypere i hårrøttene.
Man ser basaliomer med overfladisk vekst, med dybdevekst og med en blandet veksttype. Særlig de to siste kan komme tilbake om de ved en feil fjernes ufullstendig. I motsetning til annen kreftsykdom sprer ikke basaliom seg til andre organer. Unntak er overgangsformer mellom basaliom og spinaliom.

Det forekommer ikke sjeldent flere basaliomer etter hverandre på forskjellige steder på kroppen. Pasienter med basaliom er ofte i aldersgruppen 70 år og eldre. Det finnes dog arvelige former der også yngre personer helt ned i 20 års alder får sykdommen.

Hyppigste sted for basaliomer er ansiktet. De kan ellers opptre hvor som helst, særlig på solutsatte hudpartier som overkropp og armer, men også i hodebunnen. I begynnelsen ses som oftest en liten hudfarget flekk eller kul som evt. flasser. I andre tilfeller kan det se ut som et sår som ikke gror. Veksten er i hovedsak horisontal, men det finnes unntak. Ubehandlet kan et basaliom i løpet av flere år gradvis ødelegge viktige underliggende strukturer, f.e. ben.

De fleste basaliomer er hudfarget eller rosa med flass, men det finnes også sorte varianter. De kan være vanskelig å skille fra "gammel manns vorter" (verrucae sebhorroicae).
Den arraktige veksttypen (Skleroserende basaliom) kan være vanskelig å fjerne fullstendig da man ikke så lett ser dens nøyaktige begrensning i huden. Dette er som regel enklere ved de andre typene.

Eksempel

Plateepitelkarsinom eller spinaliom

Spinaliom ses hovedsakelig i solutsatte hudområder hos eldre mennesker. Det er ikke så hyppig som basaliom, men kan ligne i utseende. Sjeldent kan man se spredning til andre organer. Risikoen er høyere når kroppen er svekket som f.e. etter en organtransplantasjon.

Hos røykere kan spinaliom opptre på underleppen. Vekstmønsteret fremstår der mer agressiv.

Eksempel

Forandringer på grensen mellom godartet og ondartet

Eksempel

Sjeldne forandringer

Eksempel

Ufarlige forandringer

Eksempel