Overfladisk veksttype (superfisielt)

- forekommer på hele huden, ofte på overkroppen
- sprer seg ikke til andre organer
- flere basaliomer kan oppstå uavhengig av hverandre

Basaliom eller Basalcellekarsinom (BCC)

Knuteaktig veksttype (nodulært)
- forekommer ofte i ansiktet, f.e. på nese, øyelokk, ører
- ellers som ved den overfladiske veksttypen

Basaliom eller Basalcellekarsinom (BCC)

Arraktig veksttype (skleroserende)
- stor fare for tilbakefall
- krever spesiell behandling
- ellers som ved den overfladiske veksttypen

Basaliom eller Basalcellekarsinom (BCC)

Pigmentert veksttype
- kan ligne på melanom
- ellers som ved den overfladiske veksttypen