Plateepitelkarsinom eller Spinaliom

Hornet (hyperkeratotisk) type
- i solutsatte hudområder
- i områder med langvarig irritasjon
- sprer seg sjeldent til andre organer
- enkelte ganger aggressiv vekst

Plateepitelkarsinom eller Spinaliom på lepper

- hos røykere eller ved kronisk irritasjon
(f.e. hos glassblåsere)
- kan spre seg til andre organer
- enkelte ganger aggressiv vekst

Keratoakanthom

- i slekt med plateepitelkarsinom
- vokser hurtig
- kan forsvinne av seg selv
- pga usikkert forløp bør den fjernes