Aktinsk keratose

- kan være et forstadium til plateepitelcarsinom
- i solutsatte områder hos eldre mennesker
- kan behandles med skånsomme metoder
- beskyttelse mot sollys er forebyggende

Bowens sykdom

- kan ofte bli til plateepitelkarsinom
- i solutsatte områder hos eldre mennesker
- bør fjernes
- beskyttelse mot sollys er forebyggende

Leukoplakie

- på slimhinner, f.e. i munnhulen, på tungen
- kan bli til plateepitelkarsinom
- røyking øker risikoen
- forandringer som vokser bør fjernes

Spitz nevus

- uvanlig utseende føflekk
- kan vokse raskt
- ofte litt opphøyd i huden
- kan ligne på melanom i tidlig fase
- bør kontrolleres av lege og evt. fjernes

d d