Odos limfoma

- B (kairėje) ir T(dešinėje) ląstelių tipų
- vienas þidinys gali bûti paðalinamas chirurgiðkai
- kitais atvejais reikalingas specialus gydymas

Kapoši sarkoma

(Angiosarkoma), endeminė, ŽIV negatyvi, HHV8 pozityvi