Βασαλιώμα Basalioma BCC

- επιφανειακός τύπος
- μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος, αλλά συνήθως στον κορμό
- καμία μετάσταση
- θεραπεία μέσων αφαίρεσης
- μερικοί άνθρωποι αναπτύσσουν διάφορα BCC κατά τη διάρκεια των ετών

Basalioma BCC

- κονδυλώδης ή κυστικός τύπος
- συχνά στο πρόσωπο γύρω στα ρουθούνια, βλέφαρα, αυτιά
- δείτε τις προαναφερθείσες λεπτομέρειες

Basalioma BCC

σκληροδερμία, σημάδια
- υποτροπές εύκολες,
- απαραίτητη η ευρύτερη οπισθοτομία
- δείτε τις προαναφερθείσες λεπτομέρειες

Basalioma BCC, που χρωματίζεται

- καμία μετάσταση
- θεραπεία μέσων αφαίρεσης
- δείτε τις προαναφερθείσες λεπτομέρειες