Σπίλοι η ελιές

Lentigo(ηπατικές ελιές)/ σημάδια

Εκροή του κερατοειδής σεβρού /ακροχορδώνας ηλικίας

Όγκος του συνδετικού ιστού

Δέσμες δέρμάτος/ όγκος του συνδετικού ιστού

Κοινή κρεατοελιά

Κηλίδες /κονδυλώδες σημάδι

Λίπωμα /παχύς κόμβος

Στεατική Κύστη

Αγγείωμα / μολυσμένο σφουγγάρι αίματος

Πυογόνο απόστημα