Λέμφωμα του δέρματος

- μπορεί να είναι του τύπου β-κυττάρων (αριστερά) ή του με κύτταρο Τ τύπου (δεξιά)
- εάν μόνο παρών σε μια ενιαία θέση, μπορεί ίσως να αφαιρεθεί χειρουργικά
- συχνά απαραίτητη συστηματική θεραπεία συμπεριλαμβανομένων των λεμφαδένων ,
- χρειάζεται έναν ειδικευμένο γιατρό ή ειδική κλινική

Kaposi Sarkom

(Angiosarkom), endemic, HIV negative, HHV8 positive