Nowotwór złośliwy gruczołów chłonnych / Lymphom:

- typu B-Cell ( po lewej stronie ) lub typu T-Cell ( po prawej stronie )
- jeżeli znajduje się tylko w jednym miejscu , to można go chirurgicznie usunąć
- często jest konieczna systematyczna terapia węzłów limfatycznych
- w tym wypadku niezbędny jest specjalista albo klinika

Sarkoma ( mięsak ) / Kaposi Sarkom:

( Angiosarkoma ), endemiczny ( miejscowy ), HIV negatywny, HHV8 pozytywny